Kierunek:
Pszczółki, Centrum
Od poniedziałku do piątku (oprócz świąt)
 
Objaśnienia:
e
− nie kursuje w okresie wakacji letnich
e
− nie kursuje w okresie wakacji letnich