Kierunek:
Kleszczewko, Wierzbowa
Od poniedziałku do piątku (oprócz świąt)
 
Objaśnienia:
e
− nie kursuje w okresie wakacji letnich
P
− kurs przez: Skowarcz, Rumiankowa
e
− nie kursuje w okresie wakacji letnich