Kierunek:
Pszczółki, Centrum
Od poniedziałku do piątku (oprócz świąt)
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
Objaśnienia:
e
− nie kursuje w okresie wakacji letnich
e
− nie kursuje w okresie wakacji letnich