Kierunek:
Pszczółki, Centrum
Od poniedziałku do piątku (oprócz świąt)
725ee 905 1455 1645ee
Objaśnienia:
e
− nie kursuje w okresie wakacji letnich
e
− nie kursuje w okresie wakacji letnich