Przystanek:
Łaguszewo
Kierunek:
Trąbki Wielkie
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej