Kierunek:
Gdańsk, Dworzec Autobusowy
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej
455 625 1125 1345 1600
Od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej
455 625 1600
Soboty
525 805 1225
Niedziele i święta
805 1245