Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej
805 935 1135 140550 1605K
Od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej
805 935 1135 1335
Objaśnienia:
K
− kurs do: Kartuzy, Dworzec