Kierunek:
Gdańsk, Dworzec Autobusowy
Od poniedziałku do piątku