Kierunek:
Kaliningrad, Dworzec Autobusowy
W wybrane dni po ogłoszeniu
 
Godziny odjazdów i przyjazdów podane w czasach lokalnych.