Kierunek:
Kiełpino, Szkoła
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej