Kierunek:
Gdańsk, Dworzec Autobusowy
Codziennie w okresie wakacji letnich
9