Kierunek:
Kleszczewko, Wierzbowa
Od poniedziałku do piątku (oprócz świąt)
652e
Objaśnienia:
e
− nie kursuje w okresie wakacji letnich