Kierunek:
Pszczółki, Centrum
Od poniedziałku do piątku (oprócz świąt)
734ee 914 1504 1654ee
Objaśnienia:
e
− nie kursuje w okresie wakacji letnich
e
− nie kursuje w okresie wakacji letnich