Przystanek:
Zaskoczyn
Kierunek:
Szatarpy
Od poniedziałku do piątku (oprócz świąt)
1211 1511 1646Tee
Soboty (oprócz świąt)
1211 1511
Linia nie kursuje 25 XII (Boże Narodzenie), 1 I (Nowy Rok) oraz w Niedzielę Wielkanocną
Objaśnienia:
e
− nie kursuje w okresie wakacji letnich
T
− kurs do: Trzepowo, Szkoła
e
− nie kursuje w okresie wakacji letnich