Od poniedziałku do piątku
1208 1508 1643Te
Soboty
1208 1508
Linia nie kursuje 25 XII (Boże Narodzenie), 1 I (Nowy Rok) oraz w Niedzielę Wielkanocną
Objaśnienia:
T
− kurs do: Trzepowo, Szkoła
e
− nie kursuje w okresie wakacji letnich