Kierunek:
Kolbudy, Szkoła
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej
 
Objaśnienia:
K
− kurs do: Kowale, Szkoła Metropolitalna