Kierunek:
Lębork, Pionierów - PCE
Nie kursuje w niedziele i święta