Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej
620Y 800 1150M 1310M 1420 1520M 1620M 2000
Od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej
800 1150M 1620M 2000g
Soboty
800 1150M
Linia nie kursuje 25 XII (Boże Narodzenie), 1 I (Nowy Rok) oraz w Niedzielę Wielkanocną
Objaśnienia:
g
− nie kursuje 24 XII
M
− kurs przez: Mściszewice
Y
− kurs do: Mściszewice