Przystanek:
Grzybno
Kierunek:
Grzybno, Melgrowa Góra
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej