Przystanek:
Grzybno, Szkoła
Kierunek:
Grzybno, Melgrowa Góra
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej