3
Przystanek:
Roztoka
Kierunek:
Nowa Wieś Przywidzka
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej