3
Przystanek:
Kamela
Kierunek:
Nowa Wieś Przywidzka
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej